SİSTEM TIP LABORATUVARLARI TEST BİLGİSİ
Baş Harfine Göre Arama: [0-9] - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z 
TEST ADI : ANDROSTENEDİON
SİNONİM :
ÖRNEK TÜRÜ : SERUM
ÖRNEK MİKTARI : 500 µl
YÖNTEM : RIA
ÖRNEK KABI : SARI KAPAKLI TÜP
ÖRNEK RED KRİTERİ : Aşırı Hemoliz , Lipemi , ve yakın zamanda radyoizotop kullanımı
ÖRNEK SAKLAMA KOŞULLARI : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Uzun süre için dondurulmalıdır.
ÇALIŞMA GÜNÜ : PAZARTESİ
SONUÇ VERME : ÇARŞAMBA 18:00
REFERANS ARALIK : 14 - 99 yaş - E - 0.5-4.8 - ng/ml - YETİŞKİN
14 - 99 yaş - K - 0.9-3.0 - ng/ml - FOLİKÜLER FAZ
14 - 99 yaş - K - 1.9-4.7 - ng/ml - OVULATORY PEAK
14 - 99 yaş - K - 1.1-4.2 - ng/ml - LUTEAL FAZ
14 - 99 yaş - K - 2.2-6.5 - ng/ml - POLİKİSTİK OVER SEND.
14 - 99 yaş - K - 0.3-3.7 - ng/ml - POSTMENOPOZ
0 - 13 yaş - H - 0.1-0.9 - ng/ml -
AÇIKLAMA : Androstenedion androjen ve östrojenlerin sentezindeki majör prekürsördür. Androjen bozukluklarının tanı ve takibinde diğer horrmon testleriyle beraber kullanılır. Polikistik over sendromu, hirşutizm, konjenital adrenal hiperplazi, Cushing sendromu, ektopik ACTH üreten maligniteler ve over tümörlerinde androstenedion düzeyi artarken, orak hücreli anemi, adrenal yetmezlik ve over yetmezliklerinde androstenedion düzeyi düşer. Androstenedion sonuçları değerlendirilirken hastanın diğer klinik bulgularının da göz önünde bulundurulması gerekir.
EKLER :