Analiz Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Değişmeyen Faktörler Değişen Faktörler Endojen Faktörler Eksojen Faktörler
Cinsiyet
Kalıtım
Irk


 
Yaş
Beslenme
Alkol
Vücut ağırlığı
Kas doku miktarı
Kan alım esnasında pozisyon
İlaçlar
Gebelik Vücut aktivitesi
 

Hemoglobinemi
Hiperlipemi
Bilirubinemi


 

Farmakoterapi
Bakteriyal
Kontaminasyon
Antikuagulanlar