Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
HPV DNA PCR THİN PREP, JELSİZ SÜRÜNTÜ Detay
TRİPSİN (SERUM) SERUM 2 ML Detay
TRİPTAZ (SERUM) SERUM 2 ML Detay
HIV RNA PCR EDTA'LI PLAZMA HEMOLİZ 1 ML Detay
ALKALEN FOSFATAZ(KEMİĞE SPESİFİK) EIA SERUM 500 uL Detay
TOTAL KOLESTEROL SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FAKTÖR VIII INHİBİTÖR Koagülometrik Sitratlı plazma Hemoliz 400 ul Detay
WEİL-FELİX T AGLÜTİNASYON SERUM 500 µl Detay
WEINBERG TESTİ SERUM Detay
VW FAKTÖR ANTİJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
VW FAKTÖR AKTİVİTESİ AGROMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
VLDL KOLESTEROL SERUM 500 µl Detay
VİTAMİN H ELISA SERUM 1 ML Detay
VİTAMİN E HPLC SERUM 1 ML Detay
VİTAMİN C ELISA HEPARİNLİ PLAZMA 5 ML Detay
VİTAMİN B6 HPLC SERUM 1 ML Detay
VİTAMİN B2 HPLC EDTALI TAM KAN Detay
VİTAMİN B1 HPLC EDTALI TAM KAN 1 ML Detay
VİTAMİN B 12 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
VİTAMİN A ELISA SERUM 1 ML Detay
VİGABATRİN SERUM 500 µl Detay
VDRL AGLÜTİNASYON SERUM 500 µl Detay
VAZOAKTİF INTESTINAL POLIPEP. Detay
VARİCELLA ZOSTER IgM ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
VARİCELLA ZOSTER IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
VANİLMANDELİKASİT 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) 5 ML Detay
VALPROIK ASIT(DEPAKİN) CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
VAJEN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR VAJİNAL-SERVİKAL SWAP STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
ÜROPORFİRİNLER HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ÜROPEPSİNOJEN SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRİK ASİT(İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRİK ASİT (SPOT İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
ÜRİK ASİT SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ÜRE(SPOT İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRE(24s.İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRE KLIRENSİ SERUM,24 s. İDRAR Detay
ÜRE SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
UREAPLASMA urealyticum KÜLTÜR ÜRET.AKINTI,SEMEN,ÖN İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 2 ML Detay
TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI(BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR Detay
TÜBERKÜLOZ PCR PCR MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ(LÖWENSTAİN) LÖWENSTAİN MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TUBULAR FOSFAT REABSOBSİYONU SERUM,SPOT İDRAR Detay
TSH (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TROPONİN-T KALİTATİF HEPARINLI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek 2 ML Detay
TROPONİN-I FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TROMBOSİT EDTALI TAM KAN Detay
TRİPTAZ (GAİTA) GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
TRİPSİN(GAİTA) GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
TRİGLİSERİD(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TRİGLİSERİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TRANSFERRİN SATURASYON SERUM 500 µl Detay
TRANSFERRİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TRAC ELISA, RIA SERUM 500 µl Detay
TPHA IHA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOXOPLAZMA IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
TOXOPLAZMA IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
TOXOPLASMA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
TOTAL PROTEİN SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOTAL LİPİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOTAL KOMPLEMAN (CH50) KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
TOTAL KOLESTEROL(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TOTAL EOZİNOFİL EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
TOTAL BİLİRUBİN (MAYİİ) FOTOMETRİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TOTAL BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
TOTAL ASİT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOPİRAMAT(Topomax) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
TIROGLOBULIN ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
THİN PREP Detay
TETANOZ IMMUNİTE KONTROL SERUM 1 ML Detay
TESTOSTERONE TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TESTOSTERON FREE RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TEOFİLİN FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TCA SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
TBG ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TAŞ ANALİZİ KİMYASAL BÖBREK TAŞI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
TAM İDRAR ANALİZİ MİKROSKOBİ SPOT İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 5 ML Detay
TACROLİMUS ECLIA EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
T4 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
T3 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
SYPHİLİS IgG SERUM 500 µl Detay
SUŞ İDENTİFİKASYON APİ GENÇ BAKTERİ SUŞU SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
SU ANALİZİ(BAKTERİYOLOJİK) KİMYASAL SU (STERİL KAPTA 1 lt.) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 LT. Detay
SU ANALİZİ (KİMYASAL) İYON SELEKTİF SU (STERİL KAPTA 1 lt.) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 LT. Detay
STREP A KOLORİMETRİK SWAP SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
SEMEN ANALİZİ MİKROSKOBİ TAZE SEMEN PERHİZ OLMAYAN NUMUNELER,UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (İDRAR KARIŞIMI VB.) , BEKLEMİŞ NUMUNELER 2 ML Detay
SOĞUK AGGLUTINATION AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
SODYUM(SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
SODYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
SODYUM (24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
SODYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
SMEAR SÜRÜNTÜ Detay
SİYANÜR Fotometrik EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
SİTRAT (İDRAR) SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
SİSTİN SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
SİSTATİN C NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SİROLİMUS HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
SİKLOSPORİN ECLIA EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
SHBG CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
SGPT SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SGOT(AST) SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SERULOPLAZMIN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SEROTONİN (İDRAR) HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) Detay
SEROTONİN HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
SERBEST YAĞ ASİTLERİ KOLORİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
SENSİTİF CRP ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SEMEN YIKAMA TAZE SEMEN Detay
SEMEN ANALİZİ. TAZE SEMEN Detay
SELENYUM(24h.İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
SELENYUM A.A.S SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
SELEFON BANT PARAZİT MİKROSKOBİ PERİ-ANAL SELOFAN BANT SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
SEDİMENTASYON AGLÜTİNASYON NA SİTRATLI KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
Scl-70 ANTİKORLARI ELISA SERUM 500 µl Detay
SALİSİLAT (ASPİRİN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SAFRA ASİTLERİ (TOKLUK) SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK) SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RUBEOLA IgM(EIA) ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
RUBEOLA IgG(EIA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RUBELLA IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
RUBELLA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
RUBELLA IgG ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
RSV IgM IFA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RSV IgG IFA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RSV ANTİJENİ Detay
RPR LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ROTA VİRUS LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 g Detay
RF TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RETİKULOSIT MİKROSKOBİ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek 2 ML Detay
RAST Wx1(WEED POLLEN)mixed ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST TREE POLENS (tx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST MOULDS (Mx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST HOUSE MİX (HX2) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST H2 (EV TOZU) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST H1(EV TOZU) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST GRASS POLLEN(gx1) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
RAST GIDA 1 MIX (fx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX5E (KARIŞIK GIDA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX3(TAHILLAR) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX2 (DENİZ ÜRÜNLERİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX1(KURUYEMİŞLER) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F93 (KAKAO) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F92 (MUZ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F83 (TAVUK ETİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F79 (GLUTEN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F78 (Casein) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F76(A-Lactaalbumin) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F75 (YUMURTA SARISI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F49(ELMA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F44(ÇİLEK) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F4 (BUĞDAY) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F27 (SIĞIR ETİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F256 (CEVİZ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F25 (DOMATES) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F245(BÜTÜN YUMURTA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F20 (BADEM) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F2 (KEÇİ SÜTÜ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F2 (İNEK SÜTÜ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F13 (FISTIK) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F1 (YUMURTA AKI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F 5 (ÇAVDAR) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST Ex1 ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST E2 (KÖPEK EPİTELİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST E1 (KEDİ KILI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST DX1 (ASTIM) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST D2 (DERM.FARINAE) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST D1 (DERM.PTERONYSSINUS ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST AX5E (KARIŞIK İNHALAN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
QUANTİFERON TB GOLD AGLÜTİNASYON ÖZEL TÜPLE GELMEYEN NUMUNELER 2 ML Detay
PTH INTACT ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemik , ikter numunenin oda sıcaklığında 1 saatten fazla beklemesi 500 µl Detay
PSA TOTAL (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PSA FREE / PSA TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PSA FREE ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PROTROMBİN ZAMANI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTROMBİN GEN MUTASYONU PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PROTROMBİN AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTOPORFİRİN SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 10 ML Detay
PROTEİN(SPOT İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
PROTEİN(24 S.İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN S ANTİJEN RID SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN S AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İDRAR) ELEKTROFOREZ 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN ELEKTROFOREZİ KAPİLER ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROTEİN C ANTİJEN RID SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN C AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN (BOS) ENZİMATİK BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
PROSTATIK ASIT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROLAKTİN ANT.(MAKROPROLAKTİN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
PROLAKTIN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROKALSİTONİN FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
PROGESTERON ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PRO-BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PRİMİDON (MYSOLIN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PRİDİNOLİN (Crosslinks) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PREALBUMİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
POTASYUM(24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
POTASYUM (SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
POTASYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS 1 ML Detay
POTASYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
POST PRANDİAL GLUKOZ(2.saat) SERUM 500 µl Detay
POST PRANDİAL GLUKOZ(1.S) SERUM 500 µl Detay
POST PRANDIAL GLUKOZ SERUM 500 µl Detay
PORFOBİLİNOJEN KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
PORFİRİN İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
PNOMOKOK ANTİKORLARI IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PLAZMİNOJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı , hemolizli,heparinli örnekler 500 µl Detay
PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1,5 ML Detay
PİRUVAT KİNAZ SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PİRUVAT SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PIHTILAŞMA ZAMANI...... Detay
PHENYLALANİNE TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
PH. Detay
PATOLOJİ Detay
PARVO VİRUS B-19 IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon 500 µl Detay
PARVO VİRUS B-19 IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
PARSIYEL TROMBOPLASTIN TIME KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
PARİETAL HÜCRE Ab.... ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PARASETAMOL ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
PARANEOPLASTİK PANEL WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
PAPP-A CLIA SERUM 500 µl Detay
PANKREATİK AMİLAZ SPEKTROFOTMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PAI-1 4G/5G POLİMORFİZM PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
OXCARBAZEPHİNE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
OTOİMMÜN KARACİĞER PROFİLİ İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
OSTEOKALSİN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
OSMOTIK FRAGILITE KALİTATİF EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
OSMOLALİTE(SERUM) HPLC SERUM Hemoliz 500 µl Detay
OSMOLALİTE(İDRAR) OSMOMETRE SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ORGANİK ASİT GC-MS SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
OLİGOSAKKARİT TARAMASI HPLC SERUM 2 ML Detay
OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI BOS, EŞ ZAMANLI SERUM Detay
OKSALAT(İDRAR) SPEKTRPFOTOMETRİK, ENZİMATİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
OKSALAT (SPOT İDRAR) SPEKTRPFOTOMETRİK, ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
NSE (Nöron Spesifik Enolaz) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
NORMETANEFRİN (PLAZMA) HPLC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
NORMETANEFRIN (İDRAR) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
NOREPİNEFRİN(N.ADRENALİN) (PLA HPLC HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
NOREPİNEFRİN(N.ADRENALİN) (İDR HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
NİKEL (SERUM) A.A.S SERUM Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
NİKEL (İDRAR) A.A.S SPOT İDRAR, 24 SAATLİK İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
NEONATAL TSH FLOROMETRİK TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN Detay
NASAL SMEAR EOZİNOFİL MİKROSKOBİ SÜRÜNTÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
NASAL SMEAR EOSINOFIL(SOL) MİKROSKOBİ SÜRÜNTÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
NASAL SMEAR EOSINOFIL(SAĞ) MİKROSKOBİ SÜRÜNTÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
Na NİTROPRUSSİAT KALİTATİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MYOGLOBİN FC HEPARINLI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
MYELIN BASİC PROTEİN ELISA BOS 1 ML Detay
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
Mycoplasma hominis SWAP SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
MUMPS IgM(EIA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 5 ML Detay
MUMPS IgG(EIA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon 5 ML Detay
MTHFR MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 5 ML Detay
MTHFR 677 MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 5 ML Detay
MTHFR 1298 MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
MONOTEST (ENF.MONO.) AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
MİKRO ALBUMİNURİ(SPOT İDRAR) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MİKRO ALBUMİNURİ (24 S.İDRAR) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
METİLMALONİK ASİT HPLC İDRAR 2 ML Detay
METHOTREXATE DÜZEYİ PCR-REA SERUM 2 ML Detay
METHEMOGLOBİN SPEKTROFOTOMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 1 ML Detay
METANEFRİN(PLAZMA) HPLC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
METANEFRİN (İDRAR) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
METABOLİK TARAMA TESTİ TANDEM TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
MANTAR KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KAZINTI VEYA SÜRÜNTÜ SWAP STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
MANGAN A.A.S EDTALI TAM KAN Detay
MANDELİK ASİT(HPLC) HPLC SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MAGNEZYUM(ERİTROSİT İÇİ) A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
MAGNEZYUM (İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MAGNEZYUM FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
M.TUBERCULOSIS COMP.DNA PCR PCR MAYİİ,BALGAM,İDRAR Detay
LYME SCREEN (IgG+IgM) ELISA SERUM Detay
LUPUS DOĞRULAMA KOAGÜLASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagluan oranları , hemolizli,pıthılı , heparinli örnekler 500 µl Detay
LUPUS ANTIKOAGULAN AGLÜTİNASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagluan oranları , hemolizli,pıthılı , heparinli örnekler 500 µl Detay
LÖKOSİT FORMÜLÜ MİKROSKOP EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
LİZOZİM(SERUM) RID SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LİZOZİM(PLEVRA) RID PLEVRA Detay
LİTYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LİPOPROTEİN (a) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LİPİT ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
LİPAZ(İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
LİPAZ (MAYİ) ENZİMATİK MAYII 500 µl Detay
LİPAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LIVER KIDNEY MIK.Ab TİP I ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 2 ML Detay
LISTERIA AGLÜTİNASYON TESTİ AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LH ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LEVETIRACETAM HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
LESİTİN KROMATOGRAFİK AMNİYON MAYİİ 5 ML Detay
LEPTİN ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
LENFOSİT SUBSET ANALİZİ FC HEPARINLI TAM KAN, EDTALI TAM KAN Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü 5 ML Detay
LENFOMA PANELİ FC HEPARINLI TAM KAN,EDTALI TAM KAN Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü 5 ML Detay
LEGİONELLA ANTİKOR IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
LE HÜCRESİ KOAGÜLASYON CAM TÜPE DÜZ KAN (SANTRİFÜJ EDİLMEDEN) Aşırı hemoliz,lipemi Detay
LDL SUBFRACTION SERUM 1 ML Detay
LDL-KOLESTEROL İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LDH( BOS) ENZİMATİK BOS 500 µl Detay
LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LDH (MAYİİ) ENZİMATİK MAYII 1 ML Detay
LDH ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LAMOTRIGINE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LAMBDA HAFİF ZİNCİR(SERBEST) NEFELOMETRİK SERUM Hemoliz , Lipemi 1 ML Detay
LAMBDA HAFİF ZİNCİR(İDRAR) NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 3 ML Detay
LAKTOZ TÖLERANS TESTİ SERUM 500 µl Detay
LAKTİK ASİT FOTOMETRİK OXALATLI PLAZMA,BOS Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM KÜLTÜR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
KURŞUN (İDRAR) A.A.S SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 2 ML Detay
KURŞUN A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
KULAK KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KULAK AKINTISI Detay
KROMAGRANİN A ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KROM (KAN) A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
KROM (İDRAR) A.A.S 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KREATİNİN(SPOT İDRAR) FOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KREATİNİN(24s.İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KREATİNİN KLİRENS SPEKTROFOTOMETRİK, KİNETİK SERUM,24 s. İDRAR Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve soğuk ortamda gönderilmeyen örnek Detay
KREATİNİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KREATİN FOSFO KİNAZ MB ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KREATİN FOSFO KİNAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KORTİZOL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
KORTIZOL(İDRAR) ECLIA 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KOPROPORFİRİN(I+II) HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KOMPLEMAN 4 (C4) TÜRBİDİMETRİK, NEFELOMETRİK SERUM,MAYİİ Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KOMPLEMAN 3 (C3) TÜRBİDİMETRİK, NEFELOMETRİK SERUM,MAYİİ Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KOLİNESTERAZ ENZİMATİK, SPEKTROFOTOMETRİK SERUM 500 µl Detay
KOENZİM Q10 SERUM 1 ML Detay
KLORÜR(MAYİİ) İYON SELEKTİF MAYII Detay
KLORÜR(İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 1 ML Detay
KLORUR İYON SELEKTİF SERUM Hemoliz 500 µl Detay
KLOR (BOS) İYON SELEKTIF BOS 1 ML Detay
KLONAZEPAM HPLC SERUM 2 ML Detay
KEMİK ALKALEN FOSFATAZ SERUM Detay
KARYOTİP ANALİZİ HÜCRE KÜLTÜRÜ , MİKROSKOBİK HEPARINLI TAM KAN 2 ML Detay
KARBAMAZEPIN CMIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
KAPPA HAFİF ZİNCİR (SERBEST) NEFELOMETRİK SERUM 2 ML Detay
KAPPA HAFİF ZİNCİR (İDRAR) NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 3 ML Detay
KANAMA ZAMANI.......... Detay
KAN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KAN Uygun cilt temizliği yapılmadan veya doğrudan özelbesiyerine alınmamış kan örnekleri 1-10 ML Detay
KAN GRUBU (JELLİ SİSTEM) JELLİ SİSTEM EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
KAN GRUBU AGLÜTİNASYON EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
KALSİYUM(24 S.İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KALSİYUM (SPOT İDRAR ) FOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KALSİYUM FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KALSİTONIN CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
KADMİYUM A.A.S EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
JAK2 GEN MUATSYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
İYOT SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
İYONİZE KALSİYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
İNTRENSEK FAK.BLOKAN Ab. RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
İNHİBİN A CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
İNDİRECT COOMBS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 500 µl Detay
İNDİRECT BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
İMMÜNFENOTİPLEME PANELİ(LÖSEMİ FC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
İDRARDA REDUKTAN MADDE KİMYASAL SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
İDRAR KÜLTÜRÜ KÜLTÜR İDRAR Steril olmayan kapta alınmış idrar örnekleri 1 ML Detay
ISLET CELL ANTİKOR ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 500 µl Detay
INSULIN ANTİKORU ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
INSULIN (BAZAL) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
INS. REZISTANS INDEXI(HOMA-IR) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
INR(INTERNATIONAL NORMALİZED) KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
INHİBİN B ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
IMMUNFİKSASYON ELEKTR.(İDRAR) ELEKTROFOREZ 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
IMMUNFİKSASYON ELEKTR.(BOS) ELEKTROFOREZ BOS, EŞ ZAMANLI SERUM STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 3 ML Detay
IMMUNFIKSASYON ELEKTR.(SERUM) KAPİLER ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
IgM NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG INDEX İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 4 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 3 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 2 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 1 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG (BOS) NEFELOMETRİK BOS Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
IgG NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IGFBP-3(insülin like Grw.Fac.) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IGF I CLIA , RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgE TOTAL CMIA,ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgD RID SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgA2 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgA1 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgA NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
HYOLURANİK ASİT RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, soğuk ortamda gönderilmemiş numuneler 1 ML Detay
HÜCRE SAYIMI BOS Detay
HSV TIP 2 PCR (BOS) PCR Detay
HSV TIP 1 PCR (BOS) PCR Detay
HPV GENOTİP TAYİNİ PCR THİNPREP, SÜRÜNTÜ, BİYOPSİ SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
HOMOVANİLİK ASİT HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HOMOSİSTİN KOLORİMETRİK SPOT İDRAR 5 ML Detay
HOMOSİSTEİN CLIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
HOMOGENTİZİK ASİT KOLORİMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HLA B7 FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı, bekletilmiş ve dondurulmuş örnek 2 ML Detay
HLA B27 PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
HLA-DR FC EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
HİPPURİK ASİT SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HIV p24 Ag+IgG Combi ELFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 2 ML Detay
HIV p24 Ag ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HIV-1+2 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HIV-1 Ab DOĞRULAMA ELFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
HIDROXIPIROLIN HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) KARANLIK , SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEYEN NUMUNELER 10 ML Detay
HEV (Total) ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
HERPES TİP 2 (PCR) PCR SÜRÜNTÜ Detay
HERPES TİP 1 (PCR) PCR SÜRÜNTÜ Detay
HERPES SIMPLEX V.(II) IgM ELISA SERUM, BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(II) IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(I) IgM ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(I) IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HEMOSİDERİN MİKROSKOBİK , KİMYASAL SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HEMOGRAM CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN............. CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZ AG.JEL AGAROZ JEL EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN ELEKTOFOREZİ(HPLC) HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN A2 ELEKTROFOREZ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN A1C İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN (İDRAR) KİMYASAL SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HEMATOLOJİK KONSULTASYON MİKROKOBİ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMATOKRİT............. CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HELICOBACTER PYLORİ IgA ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HDV RNA (RT-PCR) PCR EDTA'LI PLAZMA Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
HDL KOLESTEROL FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
HCV WESTERN BLOT WESTERN BLOT SERUM 1 ML Detay
HCV RNA(Kantitatif PCR) PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV RNA PCR PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV Genotipleme DNA sequence Analysis ve Innolipa SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV ANT.DOĞRL.TESTİ LIA SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HBV İLAÇ DİRANCİ PCR SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
HBV DNA(Kantitatif-viral yük) PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HBV DNA (PCR YÖNTEMİ) PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HBs Ag ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
HBe Ag ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
HAPTOGLOBULIN TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
H.PYLORI ANTIJEN LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 20 g Detay
GRUBER WİDAL(TİFO AGL.) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GROWTH HORMON(GH) CLIA,CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GRANULOSİT % EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
GLUKOZ(İDRAR) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(90.dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(60 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(300 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(30 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(240 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(180 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T. (120 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TARAMA T. (1.SAAT) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHIDROGENAZ SPEKTROFOTMETRİK , KİNETİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
GLUKOZ (MAYİİ) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK MAYII Detay
GLUKOZ (BOS) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK BOS 1 ML Detay
GLUKOHEMOGLOBİN EDTALI TAM KAN Detay
GLUKAGON RIA APROTONIN-EDTA'LI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
GLOMERULAR BAZAL MEMBRAN Ab. IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GLOBULIN ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GLİKOZAMİNOGLİKANLAR(MPS) SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
GİARDİA LAMBLIA Ag(GAİTA) ICT GAİTA SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 g Detay
GGT ENZİMATİK , SPEKTROFOTMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
GEBELİK TESTİ (İDRAR) STRİP SPOT İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 5 ML Detay
GASTRİN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GAİTADA TRİPSİN KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
GAİTADA STERKOBİLİNOJEN KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA STERKOBİLİN KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA REDÜKTAN MADDE KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA PH PH METRE GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA AMİP ANTİJENİ LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
GAİTA"da PARAZİT YUMURTASI MİKROSKOBİK GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTA KÜLTÜRÜ KÜLTÜR GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTA"da GİZLİ KAN GUAİAC GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
GAİTA HAZIM TESTİ MİKROSKOBİK GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTA DİREK MİKROSKOBİ MİKROSKOBİK GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAD ANTİKORU ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GABAPENTİN HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
FTA-Abs IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FSH ECLIA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FRUKTOZAMİN TÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
FRUKTOZ (SPERM) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SEMEN STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
FREE T4 ECLIA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FREE T3 ECLIA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FREE ESTRİOL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FOSFOR(SPOT İDRAR) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
FOSFOR(24 SAAT İDRAR) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
FOSFOR İNORGANİK ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FORMÜL MİKROSKOBİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
FOLİK ASİT (ERİTROSİT İÇİ) ECLIA,CLIA EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
FOLİK ASİT ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FMF MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
FİBRONEKTİN NEFELOMETRİK EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
FİBRİNOGEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FERRİTİN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FENOL GC SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
FENOBARBİTAL CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FENİLALANİN(PKU) TANDEM TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
FENİLALANIN (MS/MS) TANDEM TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
FENITOIN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FENILKETONURI TARAMASI TANDEM TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
FENILALANIN HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FANA IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FAKTÖR XIII PIHTI LİZİS SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR XII KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR XI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR X KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR VII KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR V KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
FAKTÖR IX KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR II KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTOR VIII KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
ETOSÜKSİMİD HPLC SERUM 500 µl Detay
ESTRON (E1) RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ESTRIOL (E3) (İDRAR) FIA SPOT İDRAR 5 ML Detay
ESTRIOL (E3) ECLIA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ESTRADIOL (E2) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ESBACH PROTEİN NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ERITROPOIETIN (SERUM) CLIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
EPİNEFRİN(ADRENALİN)(PLAZMA) HPLC HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
EPİNEFRİN(ADRENALİN)(İDRAR) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ENTEROVIRUS PCR (BOS) PCR SERUM,BOS Hemoliz , Lipemi 2 ML Detay
ENTEMOEBA HİSTOLİTİCA Ag. ICT GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
ENDOMYSIAL Ab(EMA) IgG ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ENDOMYSIAL Ab(EMA) IgA ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ENA PROFİLİ ELISA ,İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ECP ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ECHINOCOCCUS(p2) RAST IgE ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ECHINOCOC IHA HEMAGLÜTİNAYSON SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ECHINOCOC IgG ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
EBV PROFİL 2 IgM İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV PROFİL 2 IgG İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV IgM (VCA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV IgG (VCA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV EARLY ANTİKORU(EA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV-EBNA IgM ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
EBV-EBNA IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DRUG SCREEN (İdrar) ICT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
DOWN SYNDROMU (1.TRİMESTER) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter Detay
DOWN SYNDROME (ÜÇLÜ TARAMA) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi Detay
DOWN SENDROMU ( 4 LÜ TEST) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DOPAMİN(PLAZMA) HPLC HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
DOPAMİN(İDRAR) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
DİREKT MİK. İNCELEME(MANTAR) MİKROSKOBİK LEZYONDAN ALINAN KAZINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 2 g Detay
DİREKT MİK. İNCELEME MİKROSKOBİK SÜRÜNTÜ Detay
DİREKT BİLİRUBİN( MAYİİ) FOTOMETRİK MAYII Detay
DİRECT COOMBS AGLÜTİNASYON EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
DİRECT BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
DİHİDROTESTOSTERON ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
DİGOXİN CLIA, ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
DİAZEPAM HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
DHEA SO4 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz , ikter , lipemi 500 µl Detay
DHEA ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DEOXYPRİDİNOLİN(Pyrilinx-D) CLIA 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
DEOKSİKORTİZOL RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
DEMİR FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
DANSİTE(İDRAR) İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
D-Dimer FC SİTRATLI PLAZMA Uygun almayan kan ve antikuagluan oranları , pıhtılı ve hemolizli numuneler 500 µl Detay
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ SERUM 2 ML Detay
ÇİNKO(ERİTROSİT İÇİ) A.A.S EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ÇİNKO TÜRBİDİMETRİK HEPARİNLİ PLAZMA Çinko testi aşırı hassas bir test olduğundan numunelerin, ya heparinli tüplere (yeşil tüp) alınması veya metal ihtiva etmeyen özel tüplere alınması (siyah tüp) gerekmektedir.Ayrıca alınan numunenin hemoliz edilmemesine özen gösterilmelidir. 500 µl Detay
ÇİNKO (İDRAR) TÜRBİDİMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgM(CMV IgM) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 500 µl Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgG(CMV IgG) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 500 µl Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 1 ML Detay
CYSTATIN C NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CRYOGLOBULIN PRESİPİTASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
CRYOFİBRİNOJEN PRESİPİTASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
CRP İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CROSSLAPS(Beta CTx) ECLIA,ICMA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi Detay
COBALT (İDRAR) A.A.S Detay
CMV (PCR) PCR SERUM,EDTALI TAM KAN , BOS Aşırı hemoliz,lipemi,ikter, uygun olmayan kan/antikoagülan oranı 1 ML Detay
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOK. A-B ELİSA GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 20 g Detay
CİVA(İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
CİVA (KAN) A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMYDIA ANTİJEN MEIA ÖZEL SWAB. STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
CHLAMIDYA TRICHOMATIS IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMIDYA TRICHOMATIS IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CH-50 KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
CEA (MAYİ) ECLIA, CLIA MAYII 500 µl Detay
CEA ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CD4/CD8 FC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CD4 FC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CARNİTİNE(TOTAL) KOLORİMETRİK SERUM 500 µl Detay
CARNİTİNE(SERBEST) KOLORİMETRİK SERUM Detay
CARBOXYHEMOGLOBİN(COHb) FOTOMETRİK HEPARINLI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek Detay
CALPROTECTIN FC GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
CA 72-4 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
CA 19-9 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CA 15-3 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CA 125 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
C-PEPTİD ECLIA , ICMA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
BURUN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BURUN SÜRÜNTÜSÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
BUN ENZİMATİK , KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BRUCELLA(ROSE BENGAL) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon Detay
BRUCELLA(COOMBS'LU) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA MELİTENSİS(WRİGHT) LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA IgG ELİSA SERUM Detay
BRUCELLA Ig M(2-ME) ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BOS PROTEİN İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK BOS STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
BOS KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BOS Steril olmayan BOS örnekleri 1 ML Detay
BORELIA BUGDORFERI IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
BORELIA BUGDORFERI IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
BORDETELLA PERTUSİS IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BORDETELLA PERTUSİS IgA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BOĞAZ KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM KÜLTÜR BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ Kültür alınmadan önce eküvyon ile ağız mukazasındaki diğer bölgelere dokunulmamalıdır. Detay
BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Numunenin plazması ayrılmadan beklemiş olması 2 ML Detay
BİOTİNİDAZ NEFELOMETRİK SERUM DONDURULMAMIŞ NUMUNE Detay
BİKARBONAT ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BETA HCG MATERNAL SERUM Detay
BETA HCG ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
BETA 2 MİKROGLOBULİN(İDRAR) CLIA 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BETA 2 MİKROGLOBULIN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
BETA 2 GLİKOPROTEİN1 IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
BETA 2 GLİKOPROTEİN1 IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
BETA-2 TRANSFERİN ELEKTROFOREZ BURUN AKINTISI VEYA KULAK AKINTISI İLE EŞ ZAMANLI SERUM SERUM İÇİN HEMOLİZ, AKINTI İÇİN STERİL OLMAYAN KABA ALINAN NUMUNELER 1 ML Detay
BENCE JONES PROTEİN ELEKTROFOREZ 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BARTONELLA HENSELAE IgM IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BARTONELLA HENSELAE IgG IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BAKIR (İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BAKIR A.A.S SERUM Aşırı hemoliz,lipemi, İkter 500 µl Detay
BALGAM KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BALGAM UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (BALGAM YERİNE TÜKÜRÜK VERİLMESİ, VB. ) YETERSİZ OLAN ÖRNEKLER , STERİL OLMAYAN KAPTA GÖNDERİLEN ÖRNEKLER. 1 ML Detay
ASO İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASMA IFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ASETİLKOLİNESTERAZ ENZİMATİK SERUM-SİT.PLAZMA 500 µl Detay
ASETİL KOLİN RESEPTÖR Ab RADİO RECEPTOR ASSAY SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASCA(Saccharomyces Cerevisiae) IFA SERUM Hemoliz 2 ML Detay
ASA(ANTİ SPERM ANTİKOR)IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA(ANTI SPERM ANTIKOR)IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA IgG (SEMEN-AKINTI) ELİSA SEMEN,AKINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 µl Detay
ASA IgA (SEMEN-AKINTI) ELİSA SEMEN,AKINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 µl Detay
ARSENİK A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 10 ML Detay
ARB MİKROSKOBİK MAYİİ,BALGAM,İDRAR UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (BALGAM YERİNE TÜKÜRÜK VERİLMESİ, VB. ) YETERSİZ OLAN ÖRNEKLER , STERİL OLMAYAN KAPTA GÖNDERİLEN ÖRNEKLER. 5-10 ML Detay
APSE KÜLTÜRÜ KÜLTÜR APSE MATERYALİ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
APOLIPOPROTEİN B İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 600 µl Detay
APOLIPOPROTEİN A 1 İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 600 µl Detay
APC REZİSTANSI/FAK.V(NORMALİZE KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
APC REZİSTANSI(NORMALİZE) KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİTROMBİN III. KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİ YO WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ TROMBOSİT ANTİKOR F C SİTRATLI TAM KAN PIHTILI ÖRNEK , HEMOLİZ 5 ML Detay
ANTİ TPO ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ TİSSUE TRANS. IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ TİSSUE TRANS. IgA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ TG ECLIA,CLIA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter 500 µl Detay
ANTİ SM ANTİKORU ELISA, IMMUNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ SLA ELISA SERUM Detay
ANTİ Ro(SS-A) ANTİKOR ELISA , İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ RNP ANTİKORLARI ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ Rİ WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ OVER ANTİKORU IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
ANTİ M(TIROID MIKROZOMAL Ab) ECLIA , CLIA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ La(SS-B) ANTİKOR ELİSA , IMMUNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ KARDIOLIPIN Ab.IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ KARDIOLIPIN Ab.IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ JO-1 IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ HU WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ HCV ECLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBs ECLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBe ELİSA , ECLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBc TOTAL ELİSA , ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ HBc IgM ELİSA , ECLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBc IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV TOTAL ELİSA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgG ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgA ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ FOSFOTİDİLSERİN IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ FOSFOTİDİLSERİN IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
ANTİ FOSFOLİPİT Ab.IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ FOSFOLİPİT Ab.IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ FAKTÖR Xa KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİ ds DNA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz ,Lipemi 500 µl Detay
ANTİ DNA ELİSA SERUM 500 µl Detay
ANTİ DELTA ANTİKOR ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ CENTROMER ANTİKOR ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ CCP ELİSA , ECLIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
ANTİ-SACCHAROMYCES IgA ELISA SERUM 2 ML Detay
ANTI RETİKÜLİN ANTİKOR ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANGIONTENSIN I RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı Hemoliz , Lipemi , ve yakın zamanda radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
ANCA (P-ANCA) ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANCA (C-ANCA) ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANA IFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
AMYLOID A PROTEİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
AMONYAK ENZİMATİK, SPEKTROFOTOMETRİK HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Hemoliz , Lipemi 2 ML Detay
AMİP ANTİKORU ELISA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
AMİNO LEVÜNİLİK ASİT KROMOTOGRAFİK, SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
AMİNO ASİTLER (SERUM) HPLC SERUM Hemoliz , Fibrin 2 ML Detay
AMİNO ASİTLER (İDRAR) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
AMİLAZ(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII Hemoliz 500 µl Detay
AMİLAZ(İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
AMİLAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
AMH ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
AMA M2 TİPİ ELİSA , İFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
AMA ELİSA, IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ALUMİNYUM(SERUM) A.A.S SERUM Hemoliz 2 ML Detay
ALUMİNYUM(İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ALKOL TÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz 1 ML Detay
ALKALEN FOSFATAZ ENZİMATİK , KİNETİK SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALKALEN FOSFATAZ İZO ENZİMLERİ AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ SERUM Hemoliz , Lipemi 1 ML Detay
ALFA FETOPROTEİN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALFA 1 ANTİTRİPSİN IMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz, Lipemi 500 µl Detay
ALFA-2 MAKROGLOBULİN TÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz 1 ML Detay
ALDOSTERON(İDRAR) RIA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ALDOSTERON RIA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALDOLAZ ENZİMATİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
ALBUMİN (MAYİİ) TÜRBİDİMETRİK MAYII Hemoliz 500 µl Detay
ALBUMİN (BOS) TÜRBİDİMETRİK BOS Hemoliz 1 ML Detay
ALBUMİN SPEKTROFOTOMETRİK , KOLOROMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
AKTİVE C PROTEİN REZİSTANSI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Pıhtılı, hemolizli,heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikuagluan oranı 600 µl Detay
AKŞ ENZİMATİK , KOLOROMETRİK SERUM Kan halinde beklimiş Örnekler 500 µl Detay
ADH RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz, Lipemi , ikter 1 ML Detay
ADH (İDRAR) RIA 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ADENOVİRUS LATEKS AGLİTÜNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
ADA ENZİMATİK SERUM,PLEVRAL MAYİİ Aşırı hemoliz 1 ML Detay
ACTH CLIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz,lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi 500 µl Detay
ACE ENZİMATİK HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Aşırı hemoliz,lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi 500 µl Detay
A.A VE AÇİL CARNİTİN PROFİLİ TANDEM TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ FENİLKETONÜRİ FİLTRE KAĞIDINDA EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
5 NÜKLEOTİDAZ SERUM SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
5-HIAA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
25-OH VITAMİN D3 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
17 OH PROGESTERON (extract.) RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
17 OH KORTİKOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
17 KETOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
17 ALFA OH PROGESTERON RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
11 DEOKSİKORTİZOL RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
1-4 DELTA ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemi 1 ML Detay
1-25(OH) VİTAMİN D3 ECLIA, RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay