Heparinli Tam Kan Örneği Hazırlama

Heparinli Tam Kan Örneği Hazırlama
• Hastadan kan alındıktan sonra hiç bekletmeden tüpteki işaretli çizgiye kadar kan konulur.
• Kanın tüpe aktarılmasındaki gecikme pıhtılaşmaya ve yanlış sonuçlara neden olabilir.
• Kan örneğinin heparin ile iyice karışabilmesi için tüp 6-7 defa çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülanla tam teması sağlanır. Karıştırma hareketinin iyi yapılmaması da pıhtılaşmaya ve yanlış sonuçlara neden olabilir.

Heparinli Plazma Örneği Hazırlama     
• Plazma; kanın şekilli elementleriden (eritrosit, lökosit,trombosit) ayrılmış halidir.
• Hastadan kan alındıktan sonra hiç bekletilmeden tüpteki işaretli çizgiye kadar kan konulur.
• Kanın tüpe aktarılmasındaki gecikme pıhtılaşmaya ve yanlış sonuçlara neden olabilir.
• Heparinli tüplere kan alındıktan hemen sonra 6-7 defa yavaşça altüst edilerek karıştırılır.Kesinlikle
• Çalkalanmamalıdır. Karıştırma hareketinin iyi yapılmaması da pıhtılaşmaya ve yanlış sonuçlara neden olabilir.
• Kan alımından hemen sonra örnek 1500xg’de 10-15 dakika santrifüj edilmelidir.
• Üstte kalan Heparinli  plazma,  önceden hazırlanmış,hasta bilgileri yazılmış ve HEPARİN’lı plazma olduğu belirtilen yeni bir tüpe aktarılır.