Sitrat’lı Plazma Örneği Hazırlama

Sitrat’lı Plazma Örneği Hazırlama
• Kan örneği 9:1 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tüplere alınır.
• Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike çok sıkı olmamalıdır. Eğer kan yavas ve zorlama ile geliyor ise diğer koldan tekrar doğru kan örneği alınmalıdır.
• Koagülasyon örneklerinin alımından önce her zaman bir yedek tüpe 2-3 cc kan alınmalıdır. İlk alınan yedek tüp baska testler içini kullanılabilir veya atılabilir.
• Kan örneğinin sodyum sitrat ile karısabilmesi için tüpler isaretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmalı ve 5-6 kez çok yavasça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır.
• Alınan kan örneği 1500 x g’de 15 dakika oda ısısında santrifüj edilerek trombositten fakir plazma elde edilmelidir. Daha düsük santrifüj hızı ve zamanında trombositler plazmada kalarak FIV’ü plazmaya verirler ve pıhtılasma analizinin yanlıs çıkmasına yol açabilirler.
• Santrifügasyon sonrası plazma hemen ayrılmalı ve Üstte kalan SİTRAT’ lı plazma,  önceden hazırlanmış,hasta bilgileri yazılmış ve SİTRAT’lı plazma olduğu belirtilen yeni bir tüpe aktarılır ve ağzı hemen kapatılmalıdır.
• Örnek tüpü test çalısılana kadar buzlu kap içerisinde saklanmalıdır. Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez.
• Koagülasyon testleri için alınan sitrat plazma örneği en geç 3 saat içerisinde test edilmelidir. Bu nedenle etiket üzerine örnek alınıs saati not edilmelidir.


Sitrat’lı Tam Kan(Sedimantasyon Testi) Örneği Hazırlama
• Kan örneği siyah kapaklı tüplere isaretli çizgiye kadar alınır.
• Tüp kan örneğinin sitrat ile teması için 5-6 kez çok yavasça altüst edilir. Bu işlem nazikçe yapılmalıdır. Şiddetli çevirme, çalkalama gibi hareketler kan hücrelerinin parçalanmasına, köpükleşmeye ve yanlış sonuçlara neden olabilir. Karıştırma hareketinin iyi yapılmaması da pıhtılaşmaya ve sonuç olarak yanlış sonuçlara neden olabilir.
• Çevirmedeki amaç sitratın kan içinde dağılmasını ve erimesini sağlamaktır. Böylece pıhtılaşma önlenmiş olur.
• Eğer sitratlı hazır tüp yok ise; 2 Kısım sodyum-sitrat üzerine 8 kısım kan olacak şekilde(örneğin 0.4ml Na-sitrat+1.6ml kan)hazırlanır.