Test Adı : D-Dimer
Sinonim : FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : FC
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun almayan kan ve antikuagluan oranları , pıhtılı ve hemolizli numuneler
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda saklanmalıdır. - 20-22ºC' de 1 gün, -20ºC' de 1 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Normalden yüksek D-Dimer düzeyleri bir pıhtı oluşumunu, dolayısıyla derin ven trombozu, pulmoner emboli veya DIC olabileceğini düşündürür. Ayrıca over karsinomları ve böbrek hastalarında fibrin yıkımının saptanmasında ve derin ven trombozu veya akut miyokard enfarktüsünde uygulanan tedavinin takibinde de kullanılabilir.
Ekler :