Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
JCV DNA PCR PCR SERUM 1 ML Detay
JAK2 GEN MUATSYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay