Test Adı : DEOKSİKORTİZOL
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : RIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 15 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :