Test Adı : DOPAMİN(İDRAR)
Sinonim :
Örnek Türü : 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR
Örnek Miktarı : 10 ML
Yöntem : LC-MS
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda saklanmalıdır
Çalışma Günü : CUMARTESİ
Sonuç Verme : SALI 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyotta en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir
Ekler :