Test Adı : FAKTÖR X
Sinonim : (STUART-PROWER FAKTÖR , OTOPOTROMBİN III
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : KOAGÜLOMETRİK
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler
Örnek Saklama Koşulları : Mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de bekletilir.
Çalışma Günü : CUMA
Sonuç Verme : CUMARTESİ 18:30
Referans Aralık :
Açıklama : Normal Değer: Normal aktivitenin %50-150’si Kullanımı: Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise normaldir. Faktör X eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir. Akkiz faktör X eksikliği ise primer amiloidoz ile ilişkilidir. Ayrıca oral antikoagülan kullanımı ve K vitamini yetersizliğinde de faktör X seviyeleri azalmaktadır.
Ekler :