Test Adı : IgA1
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : NEFELOMETRİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 1 AY SONRA
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :