Test Adı : IMMUNFIKSASYON ELEKTR.(SERUM)
Sinonim : IMMUNGLOBULIN ELEKTROFOREZİ
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : ELEKTROFOREZ
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 2 gün, - 20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 8 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir
Ekler :