Test Adı : İDRARDA REDUKTAN MADDE
Sinonim :
Örnek Türü : SPOT İDRAR
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : KİMYASAL
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Örnek en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Gerekirse soğuk ortamda tutulmalıdır.
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık : - - - -
Açıklama : İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantlarda idrarda redüktan madde görülebilir
Ekler :