Test Adı : MİKRO ALBUMİNURİ (24 S.İDRAR)
Sinonim :
Örnek Türü : 24 s. İDRAR(ASİTSİZ)
Örnek Miktarı : 5 ML
Yöntem : İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortam
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 14:00
Referans Aralık :
Açıklama : Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır
Ekler :