Test Adı : NEONATAL TSH
Sinonim :
Örnek Türü : TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN
Örnek Miktarı :
Yöntem : FLOROMETRİK
Örnek Kabı :
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : LAB.DANIŞINIZ
Sonuç Verme : LAB. DANIŞINIZ
Referans Aralık :
Açıklama : Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır
Ekler :