Test Adı : NORMETANEFRIN (İDRAR)
Sinonim :
Örnek Türü : 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR
Örnek Miktarı : 5 ML
Yöntem : LC-MS
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 2 hafta
Çalışma Günü : CUMARTESİ
Sonuç Verme : SALI 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, trisiklik antidepresanlar ve vazodilatatörler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
Ekler :