Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
5 NÜKLEOTİDAZ SERUM SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
5-HIAA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
25-OH VITAMİN D3 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
17 OH PROGESTERON (extract.) RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
17 OH KORTİKOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
17 KETOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
17 ALFA OH PROGESTERON RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
11 DEOKSİKORTİZOL RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
1-4 DELTA ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemi 1 ML Detay
1-25(OH) VİTAMİN D3 ECLIA, RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay