İdrar Örnekleri

İdrar Örnekleri
Bir çok metobolit anlizler 24 saat’lik idrarda yapılır. Analizi yapılacak parametrelerin stabilizasyonu için gerekli koruyucu maddeler (6N HCI vb) idrar toplamaya başlamadan önce toplama kabına konulmalıdır.İdrar toplandıktan sonra dikkatlice karıştırılmalı,miktarı ölçülüp not edilmelidir.Test sonucu çıkıncaya kadar yedek  bir miktar idrar örneğinin saklanması önerilir.Aksi belirtilmedikçe idrar örnekleri mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

24 Saatlik İdrar Toplama Prosedürü
• Sabah ilk idrar tuvalete yapılarak 24 saat’lik idrar toplama işlemi başlatılmış olur.
• Bundan sonraki bütün idrarlar (büyük tuvalet yapma sırasında ve gece yapılan idrarlar dahil) idrar toplama kabına yapılır..Bu süre içerinsinde idrar toplama kabı serin bir yerde saklanmalı ve güneş ışığından korunmalıdır.
• Ertesi sabah günün ilk idrarı da toplama kabına yapılarak en kısa zamanda laboratuara ulaştırılır.

24 Saatlik İdrar Da Diyet Gerektiren Ve Kullanılan İlaçlardan Etkilenen Testler:
VMA(Vanilmandelik Asit),HVA(Homovanilik Asit),5HIAA(5-Hidroksi İndol Asetik Asit): İdrar toplamadan önce 3 gün ve idrar toplama sırasında avokado ,muz, patlıcan ,ananas, domates ,vanilya yenilmemeli ,kahve içeren içecekler içilmemelidir. Aspirin ve tansiyon ilaçları çok gerekli görülmedikçe alınmamalıdır.

KATEKOLAMİNLER (Epinefrin,Norepinefrin,Dopamin), Trisiklik antidepresanlar, Ldopa, katekolamin içeren bazı ilaçlar (ör.dekonjestanlar), amfetaminler, buspiron, psikoaktif ilaçlar, metil dopa, etanol ve benzo diazepinlerin mümkünse bir hafta öncesinden kullanımı kesilmelidir.
Kreatinin Klirensi: İdrar toplama süresince çay ve kahve içilmemeli,herhangi bir ilaç kullanılmamalı ve egzersiz yapılmamalıdır.
Oksalat : İdrar toplamaya başlamadan son 2 gün C vitamini kullanılmamış olmalı.

İdrar Koruyucular

6N HCI
(24h idrar10ml)
d-ALA (A.A)
Bakır(Koruyucusuz)
Kalsiyum
Metanefrin (A.A)
Normetanefrin
VMA (B.A)
5-HIAA (B.A)
Serotonin
HVA (A.A , B.A)
Epinefrin
Norepinefin
Dopamin
Sistin
BORİK ASİT(24h idrar 5g)
17-Hidroksikortikosteroidler (A.A)
Aldosteron (A.A , B.A)
Sitrat
Serbest Kortizol (Koruyucusuz, A.A)
 
ASETİK ASİT(24h idr 10ml)
Glukoz
 
KORUYUCUSUZ
Okzalat (HCl)
Serbest Kortizol(
A.A,B.A)
Koproporfirin
Porfirin
Üroprofirin
Porfobilinojen 

                                       A.A : ASETİK ASİT                 B.A : BORİK ASİT
NOT :   1. Aksi belirtilmedikçe idrar örnekleri laboratuvara ulaşıncaya kadar buzdolabında   saklanmalı.
2. Parantez içerisinde belirtilen koruyucular alternatif olarak kullanılabilinir. Koruyucusuz ibaresi testlerde idrar koruyucu kullanmaya gerek yoktur. Örneğin üzerine kullanılan koruyucu not edilmelidir.

1 Saatlik İdrar Toplanması
• Hasta idrarını yapar,1 bardak su içirilir.
• 1saat sonra birikmiş olan idrar alınır.