SERUM HAZIRLANMASI 

Serum Hazırlanması

• Serum; kanın fibrinojen ve şekilli elementleriden (eritrosit,lökosit,trombosit) ayrılmış halidir.

• Hastadan alınan kan sarı veya kırmızı kapaklı jelli tüpe aktarılır. Alınan kan miktarı 

çalışılacak örneğe göre değişiklik gösterir. En az 5 ml olmalıdır, daha az kan ile yeterli serum 

elde edilemez

• Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir 

engel olusturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılasmasını 

hızlandırmaktadır.

• Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavasça altüst

edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır.

• Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dakika beklenmeli bu süre 

en fazla 1 saat olabilir ve 10 dakika 1500-2000xg’de santrifüj edilmelidir.Böylece tüp 

içerisindeki jel serum ile kan hücreleri arasında bariyer oluşturacaktır.

• Ayrılan serum, daha önceden hazırlanmış ve hasta bilgileri yazılmış yeni bir tüpe aktarılır

• Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir,yeniden örnek alınmalıdır.