Serum Hazırlanması

• Serum; kanın fibrinojen ve şekilli elementleriden (eritrosit,lökosit,trombosit) ayrılmış halidir.
• Hastadan alınan kan sarı veya kırmızı kapaklı jelli tüpe aktarılır. Alınan kan miktarı çalışılacak örneğe göre değişiklik gösterir. En az 5 ml olmalıdır, daha az kan ile yeterli serum elde edilemez
• Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel olusturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılasmasını hızlandırmaktadır.
• Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavasça altüst edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır.
• Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dakika beklenmeli bu süre en fazla 1 saat olabilir ve 10 dakika 1500-2000xg’de santrifüj edilmelidir.Böylece tüp içerisindeki jel serum ile kan hücreleri arasında bariyer oluşturacaktır.
• Ayrılan  serum, daha önceden hazırlanmış ve hasta bilgileri yazılmış yeni bir tüpe aktarılır
• Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir,yeniden örnek alınmalıdır.

Serum Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• Bir kez santrifüj edilmiş fakat serum ayrımı gerçekleşmemiş kan örneğini tekrar aynı jelli tüp içerisinde santrifüj etmek doğru değildir.İkinci kez santrifüj etmek hücre hasarına neden olacağından hücreiçeriği ortama salınır ve matriksi hasara uğramış jelden sızıp seruma karışabilir.Bu durum özellikle bazı elektrolitleri eser element ve enzim testlerinin sonuçlarını etkiler ve hatalara sebep olur.Bu durumlarla karşılaşıldığında jelin üzerindeki serum daha önceden hazırlanmış ve hasta bilgileri yazılmış yeni bir tüpe aktarılır